Wszystkie zdjęcia zamieszczone w zbiorach serwisu fotobaza.pl są objęte ochroną praw autorskich.

Można je publikować pod warunkiem uiszczenia odpowiedniego honorarium.

Wysokość opłat za wykorzystanie jest określona przy każdym zdjęciu.