1. Royalty free – darmowe do wszelkiego użytku
  2. Do użytku prywatnego
    Do niekomercyjne użycia (wydrukowania na jednym kubku, do powieszenia na ścianie czy użycia jako tapeta w komputerze itp.)
  3. Do użytku komercyjnego:

– jednorazowe (w jednym miejscu na stronie) użycie w internecie zdjęcia o maksymalnej długości dłuższego boku 960 px – 5 zł + VAT

– publikacje inne –  stawka podstawowa przy zakupie jednorazowym – 100 zł + VAT

Stawka podstawowa jest podnoszona w zależności od rodzaju publikacji, w tym:

– pola użycia (rodzaj i ilość nośników)

– pola eksploatacji (prasa, książki, płyty, gadżety)

– miejsca publikacji (okładka)

– rodzaju publikacji (prasa: dzienniki, tygodniki, periodyki inne, książki, albumy)

– wyłączności

– w przypadku pism specjalistycznych (np. tygodniki z programami TV) ceny są uzależnione od wielkości zdjęcia (małe formaty – niższa cena).

  1. Abonament – wszystkich, którzy chcą z nami współpracować dłużej namawiamy na indywidualne umowy i negocjowanie własnych stawek.