» » » W bazie Armii Czerwonej

W bazie Armii Czerwonej

6,15 123,00 

Licencja Typ Wielkość Cena
Licencja jednorazowa 720x960 6,15 
Licencja jednorazowa 2448x3264 123,00 

Opis produktu

Borne Sulinowo (woj zachodniopomorskie, pow. szczecinecki). Pozosta³oœci dawnej bazy kontyngentu 6 . Witebsko-Nowogrodzkiej Dywizji Zmechanizowanej Armii Czerwonej. Obiekty, jak i ca³e miasto zosta³y przekazane cywilnym w³adzom polskim w kwietniu 1993 r.

Opis produktu

Borne Sulinowo (woj zachodniopomorskie, pow. szczecinecki). Pozosta³oœci dawnej bazy kontyngentu 6 . Witebsko-Nowogrodzkiej Dywizji Zmechanizowanej Armii Czerwonej. Obiekty, jak i ca³e miasto zosta³y przekazane cywilnym w³adzom polskim w kwietniu 1993 r.

Keywords

, , , , , ,